2009-2014

CONFERENCE ON HATE SPEECH AND THE ROLE OF CIVIL SOCIETY

29.11.2013

Конференцията „Речта на омразата и ролята на гражданското общество“ се организира от Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и се провежда в рамките на Втората годишна среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

read more...