Партньори от донорите

 №  име  партньорска програма  контакти
Исландски център за изследвания (RANNIS)  БГ09 "Фонд за стипендии"

адрес:

Laugavegi 13, Reykjavik 101

rannis@rannis.is

лице за контакт:

Mr. Vidar Helgason

vidar@rannis.is

интернет сайт

Национална агенция за образователни дейности (AIBA) - Лихтенщахн  БГ09 "Фонд за стипендии"

адрес:

Postplatz 2/ Postfach 22

9494 Schaan

Liechtenstein

marion.kindle-kuehnis@aiba.llv.li

интернет сайт

Норвежки център за международно сътрудничество в образованието (SIU)  БГ09 "Фонд за стипендии"

адрес:

P.O. box 1093, N-5809 Bergen, Norway

лице за контакт:

Ms. Veena Gill

veena.gill@siu.no

интернет сайт

 Норвежка агенция за околна среда

БГ02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води"

БГ03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги"

адрес:

Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim, Norway

лице за контакт:

Mr Trygve Hallingstad

trygve.hallingstad@miljodir.no 

интернет сайт

Норвежка администрация за водни ресурси и енергетика  БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници"

адрес:

Middelthunsgate 29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, Norway

лице за контакт:

Mr. Bjørn Aulie

aul@nve.no

 интернет сайт

 Съвета на Европа

БГ06 "Деца и младежи в риск"

БГ12 "Домашно насилие и насилие основано на полов признак"

БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген"

БГ15 "Корекционни услуги включително без мерки за задържане"

лице за контакт:

Mr. Matthew Barr

matthew.barr@coe.int

интернет сайт

 7 Норвежка асоциация на местните и регионални власти - KS  БГ11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"

адрес:

Haakon VIIs gate 9 

0161 Oslo, Norway

лице за контакт:

Ms. Elita Cakule

elita.cakule@ks.no

интернет сайт

 8  Норвежки баренцов секретариат  БГ11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"

адрес:

Po box 276
NO-9915 Kirkenes, Norway

лице за контакт:

Mr Atle Staalesen

atle@barents.no 

интернет сайт

 9 Дирекция "Национална полиция" - Норвегия  БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген"

лице за контакт:

Ms Eva Lynghjem

eva.lynghjem@politiet.no 

интернет сайт