Двустранен фонд

 

 

НАД 600 ХИЛЯДИ ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

На 10 април 2013 г. работният план за изпълнение на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. бе официално одобрен от страните-донори. Целта на Фонда е насърчаване на двустранните отношения между България и страните-донори посредством обмен на опит и добри практики в области от взаимен интерес. Бюджетът по Фонда е в размер на 633 000 EUR, съгласно Споразумението за финансиране на Техническа помощ и Фонд за двустранни отношения на национално ниво, подписано между Националното координационно звено и страните-донори. Работният план можете да намерите тук.

В изпълнение на работния план по ФДОНН ще бъдат подкрепени дейности в следните приоритетни области:

- Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);

- Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество (приоритет 2);

- Предварително дефинирани инициативи в областта на извеждане от експлоатация на ядрени мощности;

- Предварително дефинирани инициативи, насърчаващи партньорства за научни изследвания, регионално сътрудничество по теми от двустранен интерес, както и инициативи, насочени към засилване на сътрудничеството с междуправителствени организации;

- Схема за пътувания във връзка с участие в семинари, конференции по теми в обхвата на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014.

 

Уважаеми бенефициенти по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. във връзка с кандидатстване по обявените покани информация за потенциални партньори от страните-донори може да намерите на следните адреси:

- при търсене на институции: http://eeagrants.org/Partnerships/Donor-programme-partners

- при търсене на общини: http://eeagrants.org/Partnerships/Donor-programme-partners/Norwegian-Association-of-Local-and-Regional-Authorities-KS

- при търсене на неправителствени организации: http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners

Следният линк също може да ви бъде полезен:   http://eeagrants.org/Partnerships/Participate-in-projects