2009-2014

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

24.02.2016

Поръчката е за оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“.

прочети повече...

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ КВАРТАЛ "ФАКУЛТЕТА"

17.02.2016

Реконструкцията, обзавеждането и социалните услуги са по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, в рамките на програма BG06 „Деца и младежи в риск“

прочети повече...

ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВУСТРАННИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРОГРАМИ БГ12 И БГ13

20.01.2016

Поканите са в рамките на програма БГ12 "Домашно насилие и насилие основано на полов признак" и програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген"

прочети повече...

ОТКРИВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ

24.11.2015

Проектът за създаване на младежки център се изпълнява в рамките на програма БГ06 "Деца и младежи в риск" на ФМ на ЕИП

прочети повече...

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НОВ ПОДХОД В ИНТЕГРАЦИЯТА"

18.11.2015

Конференцията се организира от Министерство на образованието и науката в качеството му на програмен оператор по програма BG06 "Деца и младежи в риск"

прочети повече...