Проекти

Проект: "Отвъд границите на предразсъдъците"

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално преподаването на история в мултикултурно общество.

прочети повече...

Проект: "Осведоменост и креативно мислене - път към промяна"

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: „По-добра защита на децата срещу домашно насилие и насилието, основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: „Превенция на употребата на наркотици и пристрастяването в Смолян”, DRUGstop

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: Образованието по история в мултикултурна среда – предизвикателства и модели”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество

прочети повече...