Програми

БГ12 "ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛОВ ПРИЗНАК"

04.05.2013

Целта е справяне и превенция срещу домашното насилие и насилието оносвано на полов признак.

прочети повече...

БГ13 "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ШЕНГЕН И БОРБА С ТРАНСГРАНИЧНАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"

03.05.2013

Цел: Повишаване сигурността на гражданите чрез подобряване ефективността на сътрудничеството между органите в държавите-членки на Шенгенското пространство за борба с организираната престъпност, включително трафика на хора.

прочети повече...

БГ14 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

02.05.2013

Цел: По-справедлива и по-ефективна съдебна система.

прочети повече...

БГ15 "КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ"

01.05.2013

Цел: Подобрена система от корекционни услуги, в съответстиве с приложимите международно-правни инструменти.

прочети повече...

BG22 "ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ"

30.04.2013

Цел: Популяризиране на достойните условия на труд и подобряване на тристранното сътрудничество между работодателски организации, профсъюзи и обществени власти.

прочети повече...