Програми

БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

09.05.2013

Цел: подобряване на общественото здраве и намаляване различията в областта на здравеопазването.

прочети повече...

БГ08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

08.05.2013

Цели: - Консервиране, опазване и популяризиране на културното и природно наследство за бъдещите поколения; - Увеличаване на културния диалог и подпомагане на европейската идентичност, чрез разбиране на културното разнообразие;

прочети повече...

БГ09 "ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ"

07.05.2013

Целта на програмата е повишаване на човешкия капитал и базата от познание.

прочети повече...

БГ10 „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

06.05.2013

Цел: Подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени” предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия, насърчаване на зелените иновации и предприемачество.

прочети повече...

БГ11 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

05.05.2013

Повишаване на институционалния капацитет и развитие на човешките ресурси в публичните институции, местните и регионалните власти в държавите бенефициенти, посредством сътрудничество и обмен на опит с подобни институции в Норвегия.

прочети повече...