Програми

БГ02 "ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДИ"

16.05.2013

Цел: Намаляване на парниковите емисии и замърсяването на въздуха; Увеличаване дела на възобновяемата енергия в използваната енергия;

прочети повече...

БГ03 "БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ"

13.05.2013

Цел: Спиране загубата на биоразнообразие

прочети повече...

БГ04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ"

12.05.2013

Цел: Намаляване на парниковите емисии и замърсяването на въздуха; Увеличаване дела на възобновяемата енергия в използваната енергия;

прочети повече...

БГ05 "ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

11.05.2013

Цел: подобряване на общественото здраве и намаляване различията в областта на здравеопазването.

прочети повече...

БГ06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

10.05.2013

Цел: подобряване благосъстоянието на децата и младежите в риск.

прочети повече...