Обща информация

Тук ще намерите актуална информация за текущи и отминали обяви за набиране на проектни предложения по различните програми. Ще Ви предложим и необходимите съпътстващи документи, както и връзка към обявата на сайта на съответния програмен оператор.