МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В ПЛОВДИВ ПОЛУЧИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА 2018-2021 Г. НА МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР В ПЛОВДИВ

Центърът е изграден по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), управлявана от Министерството на образованието и науката. 

Още с откриването си през 2015 г., Младежкият център - Пловдив установи стандарти и примери за добри практики в политиките за младежта, с което отговори на всички изисквания на Съвета на Европа за получаване на това високо отличие. Освен това, центърът спечели и първа награда в категорията "Сгради със социално значение" на националния конкурс "Сграда на годината България 2015".

Това е вторият младежки център в България, изграден със съдействието на ФМ на ЕИП, който получава високото отличие (първият Знак за качество беше присъден на младежкия център в Стара Загора). По този начин, България стана първата държава, в която Съветът на Европа е присъдил повече от един Знак за качество.

Повече за младежкия център в Пловдив можете да научите на неогия интернет сайт: тук