Приключи програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ – една от програмите с най-видими резултати по Финансовия механизъм на ЕИП

На 12 декември 2017 г. в галерия „Средец“ на Министерството на културата беше проведена заключителна конференция по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП. По програмата са изпълнени общо 32 проекта, разделени в три мерки и малка грантова схема, като предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 14 млн. евро.

Конференцията беше открита от министъра на културата и ръководител на програмния оператор г-н Боил Банов, който отбеляза, че в резултат от изпълнението на програмата Програмния оператор е придобил безценен опит, който ще бъде надграден през новия програмен период. Постигнати са видими резултати в много региони на страната.

На срещата присъстваха и представители на Националното координационно звено в администрацията на МС, Норвежкото посолство за Румъния, България и Молдова и Съвета по изкуствата на Норвегия. Като цяло беше подчертано все по-нарастващото значение на културата за укрепване на икономическото развитие, ролята на културата като обединител на обществата и за укрепване на двустранното сътрудничество.

Бяха представени проекти във всяка от трите мерки на програмата и малката грантова схема: консервация, реставрация и социализация на Тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, създаване на дигитален център за културно-историческо наследство в Тутракан, реставрация и консервация на сграда – паметник на културата – турски склад и създаване на Епиграфски център в гр. Видин. В рамките на проект по малка грантова схема: „Експресионизмът – вечният танц на живота“ е осъществено успешно партньорство между Държавна агенция „Архиви“ и Националния архив на Норвегия, като е представена изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на норвежкия експресионист Едвард Мунк и влиянието му върху български експресионисти.

Специално внимание беше отделено и на един от най-знаковите проекти, изпълнен в настоящия период: организираната изложба „Легенди в злато – тракийски съкровища от България“, представена с изключителен успех в гр. Берген, Норвегия.

В рамките на допълваща програма бяха посетени обекти, изградени по програмата: „Триъгълна кула на Сердика“ и Базилика „Света София“ по проект с бенефициент Община София, изграден дигитален център и доставено оборудване по проект на Община Пловдив, проект „Фестивал на светлината LUMMIX“, изпълнен от фондацията „Изкуството днес“ в гр. Пловдив.

Беше обсъден и предстоящия програмен период 2014-2021 г. и партньорството със Съвета на изкуствата на Норвегия.