ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - "ИНФОРМИРАЙ СЕ ЗА ТРУДОВИТЕ СИ ПРАВА В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ"

ИА ГИТ разработи видеоклип за правата на работещите в Норвегия. Той предоставя информация за условията на живот и работа в Кралството, като търсене на работа, сключване на трудов договор, командироване на работници в Норвегия, нива на минимална работна заплата в конкретни сектори и други. Късометражният филм насочва също към основни норвежки институции и центрове, от които при нужда хората могат да потърсят информация или помощ, като препраща към тях чрез конкретни линкове. Видеоклипът е насочен към вече работещите български работници или към тези, които възнамеряват да търсят работа в Кралството, с цел да бъдат по-добре информирани за трудовите си права.

Филмът е публикуван на уебсайта на ИА ГИТ, както и в YouTube на следния линк: https://youtu.be/3N9GYmutOB8.

Информационният продукт “Информирай се за трудовите си права в Кралство Норвегия” е разработен по Дейност 2 от проект BG 01-UF-03/07.07.17 „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“, която е свързана с предвидените дейности по информиране. Необходимостта от клипа е базирана на факта, че инспекторите по труда и в двете държави се сблъскват с незнанието на работниците за техните трудови права, което ги превръща в потенциален обект на измама.

Разработването му е част от заключителните дейности по проекта, подписан между  Централното координационно звено към Министерски съвет и ИА ГИТ, в качеството й на бенефициент. Финансирането на дейностите по него е с източник Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Срокът на изпълнение е юли 2017 г. – март 2018 г.