Заключителна конференция по програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

На 14.12.2017 г. в курортен комплект „Боровец“ се проведе международна тематична конференция „Работим за бъдещето“ и заключителна конференция по програма БГ 15, финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Интересът към тематичната конференция беше изключително висок – присъстваха десет представители на Норвежката корекционна служба, представители на Литва, Полша, Чешка Република и Румъния, както и представител на Съвета на Европа, като партньор на програмно ниво.

Срещата беше открита от проф. Николай Проданов – заместник-министър на правосъдието и ръководител на Програмния оператор, който подчерта ролята на Норвежкия финансов механизъм за провеждане на устойчиви политики в областта на правосъдието и решаване на дългосрочни проблеми, свързани с лошите условия и пренаселеността на местата за лишаване от свобода.

Съветът на Европа представи дългосрочното си сътрудничество с България, което датира от 1992 г. и ролята си по програмата като институция, която предоставя ценния си опит относно стандартите в местата за лишаване от свобода, прилагане на пробацията и др. мерки.

В резултат от програмата значително са подобрени условията в местата за лишаване от свобода, като се очаква това да бъде отразено и в предстоящия доклад на Комитета по изтезанията.

Изключителен интерес представляваше представения опит от Литва, Полша, Румъния и Чехия и постигнатите резултати по аналогични програми, финансирани по Норвежкия финансов механизъм.

По програмата са изпълнени три предварително дефинирани проекти, с бенефициент ГД „Изпълнение на наказанията“ и 19 проекта по малка грантова схема.

Постигнати се следните значими резултати: изградени са няколко центъра за грижа за здравето, осигурена е трудова ангажираност за лишените от свобода, подпомогната е тяхната адаптация, вкл. чрез обучения, широк набор от дейности за свободното време, религиозни дейности, възможност за посещение на културни събития, подпомогнат е активния контакт с близките, пилотно е въведен електронен мониторинг чрез поставяне на 183 електронни гривни.

Реновирани са общо десет обекта в съответствие с европейските стандарти (в Шумен, Ловеч, Разделна, Дебелт, Плевен и др.).

По време на заключителната конференция беше представен и документален филм „Промяната – норвежкия ремонт на затворите“.