Нормативни актове

Документи
Насоки за укрепване на двустранните отношения Изтеглете файл
Регламент относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 Изтеглете файл
Регламент относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 Изтеглете файл
Анекс 4 към Регламента - изисквания за информация и публичност Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 Изтеглете файл
Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009 – 2014 за България Изтеглете файл
ПМС 118 от 20 май 2014 г. Изтеглете файл
за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
АКТУАЛИЗИРАН считано от 2.11.2014 г. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП Изтеглете файл
АКТУАЛИЗИРАН считано от 2.11.2014 г. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на НФМ Изтеглете файл