Други

Списание "Психолог" на Младежки център в гр. Стара Загора:

Брой 1

Брой 2

Анализ на резултатите от проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие"

Брошура по програма "Инициативи за обществено здраве" - БГ, ENG

Брошура по повод 10 години ФМ на ЕИП и НФМ в България - БГ, ENG

Документи
Стратегически доклад - 2013 г. Изтеглете файл
Анекс 1: Графика на проектните предложения Изтеглете файл
Анекс 2: Програмни партньори от страните донори Изтеглете файл
Стратегически доклад - 2014 г. Изтеглете файл
Актуализиран стратегически доклад - 2014 г. Изтеглете файл
Стратегически доклад - 2015 г. Изтеглете файл
Актуализиран стратегически доклад - 2015 г. Изтеглете файл
Стратегически доклад - 2016 г. Изтеглете файл
Протокол от заседание на КН по ФМ на ЕИП и НФМ 2017 г. Изтеглете файл
Протокол от заседанието на КН по ФМ на ЕИП и НФМ, проведено на 7.04.2017 г.
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ПРОГРАМА БГ 07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" Изтеглете файл
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ПРОГРАМА БГ02 - 1 Изтеглете файл
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ПРОГРАМА БГ02 - 2 Изтеглете файл
ПРЕЗЕНТИЦИИ ПО ПРОГРАМА БГ03 Изтеглете файл
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ПРОГРАМА БГ04 Изтеглете файл