Обща информация

Намаляване на различията. Задълбочаване на сътрудничеството
Подкрепа от финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2009-14
3 държави донори
15 държави бенефициенти
България е 5-ият най-голям получател на средства: 126.6 млн. евро
Финансов механизъм на ЕИП 78.6 млн. евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (95%)
Норвежки финансов механизъм 48 млн. евро, предоставени Норвегия