Заключителна конференция и пътуваща изложба отбелязаха успешния завършек на програмния период 2004-2009 по финансовия механизъм на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество в България.

 

На 31 май 2011 г., със заключителна конференция, озаглавена „Резултати на фокус", бе отбелязано успешното завършване на програмния период 2004 - 2009 по изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество в България. Събитието се проведе в хотел Шератон и бе открито от г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС и Н. Пр. Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България.
Според министър Дончев значимостта на изпълнените пилотни проекти многократно надхвърля размера на предоставената финансова помощ, защото дават възможност за въвеждане на иновативни технологии и обмен на опит в сфери, в които държавите-донори притежават специфична експертиза. „Надявам се, че представянето на някои от най-значимите проекти ще послужи за вдъхновение на бъдещите бенефициенти по двете програми", каза още той.

Посланик Скарстейн подчерта, че приносът към социалното и икономическото развитие на Европа и задълбочаването на сътрудничеството с европейските държави са приоритети на външната политика на Норвегия, а програмата за предоставяне на безвъзмездно финансиране в България е практическото средство за подпомагане на пълното й интегриране в Европейския съюз. „Нашата подкрепа е силен израз на солидарността ни с България", допълни още тя.
Стойността на реализираните проекти е 41,5 милиона евро, а бенефициенти по тях са 21 институции, 24 общини, 15 НПО и 4 компании. Проектите, осъществени със средства по двете програми, са в различни сфери. Сред тях са първият Музей на съвременното изкуство в България, изграждането на Дигитален център в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", археологическите разкопки на манастир Св. Йоан Предтеча на остров Св. Иван край Созопол, създаването на соларен парк, на учебна био ферма за деца „Слънчева градина", туристически и информационни центрове, проекти за енергийна ефективност в над 25 населени места и др.
По време на събитието, министър Томислав Дончев и посланик Скарстейн официално откриха и пътуващата изложба „Резултати на фокус", която чрез 23 снимки представя положителната промяна, настъпила след осъществяване на проектите. Целта на изложбата е, както да запознае широката общественост с извършеното по двете програми, така и да мотивира потенциални кандидати за финансиране в рамките на следващия програмен период. Освен София, изложбата посети Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и Благоевград.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство - брошура

Финансов механизъм на ЕИП: институционална рамка, отговорности и процедури за кандидатстване - презентация